Đàn ông không lo được cho phụ nữ thì đừng nên yêu?

Đàn ông không lo được cho phụ nữ thì đừng nên yêu?

Lifestyle 1 năm trước

Theo đa số phụ nữ thì đàn ông suy cho cùng, đáng sợ nhất không phải là nghèo mà là thiếu ý chí phấn đấu để có thể chăm lo cho người phụ nữ của mình một cách tốt nhất!