Từ khoá: dự thảo

Cảnh báo: Vượt đèn xanh khi đang ùn tắc giao thông có thể bị xử phạt

Cảnh báo: Vượt đèn xanh khi đang ùn tắc giao thông có thể bị xử phạt

Sống+ 17:34 16/06/2020

Theo Điều 13 dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi), vượt đèn xanh khi đang ùn tắc giao thông có thể được coi là hành vi không chấp hành hiệu lệnh.