Từ khoá: fan cứng

Dấu hiệu của 'bọn cô đơn' là trở thành fan cứng của tất cả các fanpage

Dấu hiệu của "bọn cô đơn" là trở thành fan cứng của tất cả các fanpage

Sống+ 03:05 10/09/2019

Có nhiều cách để nhận diện những người cô đơn nhưng hợp lý nhất có lẽ phải kể đến bọn fan cứng "làm việc fulltime" cho tất cả các fanpage.