iPhone X, Galaxy A8, Nokia 6 giảm giá mạnh trong tháng 10

iPhone X, Galaxy A8, Nokia 6 giảm giá mạnh trong tháng 10

Giải trí 1 năm trước

iPhone X, Galaxy A8 Star, Oppo F7, Nokia 6...là những smartphone được điều chỉnh giá bán từ tháng 10.