Những vị trí để điện thoại gây nguy hiểm cho sức khỏe

Những vị trí để điện thoại gây nguy hiểm cho sức khỏe

Lifestyle 1 năm trước

Đặt điện thoại đang sạc dưới gối là thói quen nhiều người vẫn thường làm. Tuy nhiên, điều này có thể gây rối loạn giấc ngủ và tăng nguy cơ cháy nổ.