Đội Long Nhật xuất sắc phá vở kỷ lục và giành 80 triệu khi chiến thắng trong vòng đặc biệt "Nhanh như chớp"

Đội Long Nhật xuất sắc phá vở kỷ lục và giành 80 triệu khi chiến thắng trong vòng đặc biệt "Nhanh như chớp"

Giải trí 2 năm trước

Vậy là đội chơi Long Nhật - Lê Dương Bảo Lâm - Quách Ngọc Tuyên lần thứ 4 trở lại Nhanh Như Chớp đã xuất sắc trở thành đội đầu tiên chiến thắng tại vòng đặc biệt với 80 triệu đồng tiền thưởng.