Trường đại học giúp sinh viên xả stress bằng cách cho cả đám xuống mồ nằm suy ngẫm về cuộc đời

Trường đại học giúp sinh viên xả stress bằng cách cho cả đám xuống mồ nằm suy ngẫm về cuộc đời

Sống+ 7 tháng trước

Trường Đại học Radboud ở thành phố Nijmegen của Hà Lan đã gây bão cộng đồng khi tiết lộ một phương pháp giải tỏa stress vô cùng độc đáo – vào mộ nằm. Nơi mà mọi sinh viên có thể đến nằm xuống trong 3 giờ để suy ngẫm về những gì quan trọng đối với họ.