Cảnh chen chúc đi tàu ở nhiều nước

Cảnh chen chúc đi tàu ở nhiều nước

Lifestyle 1 năm trước

Không chỉ Ấn Độ, Bangladesh, ngay ở Nhật Bản việc quả tải người sử dụng phương tiện công cộng trong giờ cao điểm vẫn diễn ra hằng ngày.