Portal, thiết bị gọi video của Facebook

Portal, thiết bị gọi video của Facebook

Công nghệ 1 năm trước

Facebook giới thiệu Portal, loa thông minh đính kèm màn hình giúp người dùng nân cao trải nghiệm gọi video qua Messenger.