Cơ thể bạn có thể bị hack trong tương lai?

Cơ thể bạn có thể bị hack trong tương lai?

Lifestyle 10 tháng trước

Nhiều người-máy hiện tại đang sống cùng chúng ta như ai đó có thể cảm nhận màu sắc nhờ vào anten được cấy trên cơ thể hoặc nhận cảnh báo động đất nhờ thiết bị trên tay rung lên.