Gạo nếp gạo tẻ tập 91: Lộ chuyện ngoại tình, Hân bị ông Vương lệch mặt, bắt quỳ gối xin lỗi Kiệt

Gạo nếp gạo tẻ tập 91: Lộ chuyện ngoại tình, Hân bị ông Vương lệch mặt, bắt quỳ gối xin lỗi Kiệt

Giải trí 1 năm trước

Cuối cùng thì việc Hân sống thử và ngoại tình đã đến tai ông Vương, bị ăn bạt tai rồi bắt đi xin lỗi Kiệt ngay lập tức.