Đề xuất cấm xe máy vào trung tâm TP.HCM trong vài năm nữa

Đề xuất cấm xe máy vào trung tâm TP.HCM trong vài năm nữa

Sống+ 7 tháng trước

Để giảm những phương tiện cá nhân thì cần tăng cường hiệu quả hơn nữa các phương tiện công cộng.