Nhóm học sinh rủ nhau kê bàn ghế nằm ôm ấp như ở nhà nghỉ

Nhóm học sinh rủ nhau kê bàn ghế nằm ôm ấp như ở nhà nghỉ

Sống+ 8 tháng trước

Thản nhiên biến lớp học thành nơi riêng tư, nhóm học sinh bị chỉ trích sấp mặt.