Diễu hành mừng Halloween hình nộm ma quỷ khổng lồ ở Ireland

Diễu hành mừng Halloween hình nộm ma quỷ khổng lồ ở Ireland

Giải trí 1 năm trước

Hàng chục nghìn người cùng hàng trăm nghệ sĩ đã tham gia diễu hành mừng Halloween ở Galway (Ireland). Điểm nhấn của sự kiện thường niên này là các hình nộm ma quỷ khổng lồ đáng sợ.