Gạo nếp gạo tẻ: Nhà bà Mai gặp biến lớn, Hân trả giá đắt vì bỏ chồng đi theo tình cũ

Gạo nếp gạo tẻ: Nhà bà Mai gặp biến lớn, Hân trả giá đắt vì bỏ chồng đi theo tình cũ

Giải trí 7 tháng trước

Bí mật tày trời của Hân cùng nhân tình cũ giấu chẳng được lâu và cuối cùng cũng bị phát hiện khiến nhà bà Mai gặp biến lớn. Liệu Hân có phải trả giá đắt vì lỗi lầm này của mình?