Họa sĩ lặn để vẽ tranh dưới nước

Họa sĩ lặn để vẽ tranh dưới nước

Giải trí 3 tháng trước

Nghệ sĩ Olga Belka đang sống ở Thái Lan, bắt đầu vẽ tranh dưới nước để lưu lại nét đẹp lạ kỳ về đại dương. Mỗi tác phẩm nghệ thuật mất từ 2 đến 6 giờ lặn để hoàn thành.