3 vị hoàng hậu hoang dâm vô độ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa

3 vị hoàng hậu hoang dâm vô độ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa

Good Vibe 6 tháng trước

Phụ nữ thời xưa phải đoan chính, nết na đặc biệt là hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng trong lịch sử Trung Hoa có những bà hoàng hoang dâm đã mang tiếng xấu đến muôn đời sau.