Từ khoá: hứa kim tuyền

giờ SAO ngủ: Hoàng Duyên rủ rê Hứa Kim Tuyền live 'Sài Gòn đau lòng quá' qua điện thoại

giờ SAO ngủ: Hoàng Duyên rủ rê Hứa Kim Tuyền live "Sài Gòn đau lòng quá" qua điện thoại

Giải trí 10:45 26/04/2021

Tân binh Hoàng Duyên tự tin chứng minh thực lực hát live "Sài Gòn đau lòng quá" qua điện thoại cùng Hứa Kim Tuyền