Rời JYP, Somi gia nhập SM Entertaiment và sẽ là thành viên thứ 6 của Red Velvet?

Rời JYP, Somi gia nhập SM Entertaiment và sẽ là thành viên thứ 6 của Red Velvet?

Giải trí 10 tháng trước

Được dự đoán sẽ debut dưới công ty của ông trùm thuộc Big3, tương lai của Somi sẽ như thế nào sau khi rời khỏi JYP?