Rời JYP, Somi gia nhập SM Entertaiment và sẽ là thành viên thứ 6 của Red Velvet?

Rời JYP, Somi gia nhập SM Entertaiment và sẽ là thành viên thứ 6 của Red Velvet?

Giải trí 9 tháng trước

Được dự đoán sẽ debut dưới công ty của ông trùm thuộc Big3, tương lai của Somi sẽ như thế nào sau khi rời khỏi JYP?