Máy bay chạy bằng ion bay được mà không có bộ phận chuyển động

Máy bay chạy bằng ion bay được mà không có bộ phận chuyển động

Công nghệ 2 năm trước

Nó có thể được sử dụng cho máy bay không người lái cực kỳ yên tĩnh và máy bay lai trong tương lai.