Máy bay chạy bằng ion bay được mà không có bộ phận chuyển động

Máy bay chạy bằng ion bay được mà không có bộ phận chuyển động

Công nghệ 11 tháng trước

Nó có thể được sử dụng cho máy bay không người lái cực kỳ yên tĩnh và máy bay lai trong tương lai.