Thử thách 100 bài HIT mùa 2: Juky San vượt mặt CARA, Lona

Thử thách 100 bài HIT mùa 2: Juky San vượt mặt CARA, Lona

Giải trí 1 năm trước

Juky San dù mải hát HIT Sơn Tùng nhưng vẫn thong thả vượt mặt CARA, Lona.