Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con trong cuộc đời?

Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con trong cuộc đời?

Giải trí 10 tháng trước

Kỷ lục sinh con nhiều nhất trong lịch sử thuộc về vị vua Maroc, Moulay Ismail, với 1.171 người con do 4 bà vợ chính thức và khoảng 500 phi tần trong hậu cung sinh ra.