Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con trong cuộc đời?

Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con trong cuộc đời?

Giải trí 1 năm trước

Kỷ lục sinh con nhiều nhất trong lịch sử thuộc về vị vua Maroc, Moulay Ismail, với 1.171 người con do 4 bà vợ chính thức và khoảng 500 phi tần trong hậu cung sinh ra.