Việt Nam thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân

Việt Nam thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân

Sống+ 5 tháng trước

Dự kiến từ sáng 10/3, việc khai báo y tế sẽ thực hiện trên toàn quốc theo đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19.