Cách đứng lên lá sen để sống ảo ở Đồng Tháp mà không sợ chìm

Cách đứng lên lá sen để sống ảo ở Đồng Tháp mà không sợ chìm

Giải trí 1 năm trước

Để đứng trên lá sen lớn chênh vênh, người ta phải đặt một cái mâm nhôm bản lớn ở chính giữa lá sen sao cho người đứng cân bằng khắp mặt lá.