Làn Sóng Xanh trở lại, học tập phong cách Hàn Quốc chi mạnh làm liveshow mỗi tháng

Làn Sóng Xanh trở lại, học tập phong cách Hàn Quốc chi mạnh làm liveshow mỗi tháng

Lifestyle 1 năm trước

Phiên bản mới Làn sóng xanh 2018 sẽ tổ chức đêm nhạc tổng kết tình hình BXH theo mô hình giải trí Hàn Quốc.