Màn song ca của IU và Lee Hyori

Màn song ca của IU và Lee Hyori

Giải trí 5 tháng trước

Lee Hyori cùng chồng đến ủng hộ đêm nhạc của IU.