Từ hôm nay, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook bị phạt đến 20 triệu

Từ hôm nay, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook bị phạt đến 20 triệu

Sống+ 1 năm trước

Hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý có thể bị phạt 10-20 triệu đồng.