Từ khoá: Lượng Vàng

Quốc gia nào sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới?

Quốc gia nào sở hữu lượng vàng dự trữ lớn nhất thế giới?

Giải trí 10:00 02/01/2019

Bảng xếp hạng lấy số liệu từ trang Trading Economics cho thấy Mỹ là quốc gia trữ nhiều vàng nhất thế giới.