Video giới thiệu iPhone XS, XS Max, Xr vừa ra mắt

Video giới thiệu iPhone XS, XS Max, Xr vừa ra mắt

Giải trí 3 năm trước

Cả ba mẫu iPhone đều được nâng cấp mạnh về cấu hình lẫn phần mềm.