Video giới thiệu iPhone XS, XS Max, Xr vừa ra mắt

Video giới thiệu iPhone XS, XS Max, Xr vừa ra mắt

Giải trí 10 tháng trước

Cả ba mẫu iPhone đều được nâng cấp mạnh về cấu hình lẫn phần mềm.