Nóng: Hội thánh Đức Chúa Trời lại tiếp tục 'tái xuất' với chiêu thức mới

Nóng: Hội thánh Đức Chúa Trời lại tiếp tục 'tái xuất' với chiêu thức mới

Sống+ 8 tháng trước

Các đối tượng tự xưng là Hội thánh Đức Chúa Trời đã tiếp cận, lôi kéo bà con vùng sâu, vùng xa ở Quảng Ninh tham gia Hội để... được cứu rỗi (!?)