Miễn phí Internet phục vụ học tập từ xa cho toàn bộ học sinh, sinh viên và giáo viên

Miễn phí Internet phục vụ học tập từ xa cho toàn bộ học sinh, sinh viên và giáo viên

Sống+ 6 ngày trước

Các doanh nghiệp viễn thông di động miễn phí toàn bộ cước phí truy cập dữ liệu cho học sinh, sinh viên và thầy cô liên quan đến các chương trình học từ xa của ngành GD&ĐT.