Món bánh Pháp xiên que sắt nướng phải quay vòng trên lửa hàng giờ

Món bánh Pháp xiên que sắt nướng phải quay vòng trên lửa hàng giờ

Giải trí 10 tháng trước

Thành truyền thống ở vùng núi Pyrenees (Pháp) hơn 2 thế kỷ qua, gateau a la broche, hay bánh xiên que sắt nướng được rưới từng lớp, từng lớp bột và quay vòng trên lửa suốt 4 giờ.