Bố của nghệ sĩ Anh Vũ cùng nhiều người tham dự khóc ngất khi linh cửu của cố nghệ sĩ hạ huyệt

Bố của nghệ sĩ Anh Vũ cùng nhiều người tham dự khóc ngất khi linh cửu của cố nghệ sĩ hạ huyệt

Sống+ 6 tháng trước

Trong khi mẹ nghệ sĩ Anh Vũ ngất xỉu không thể đi tiễn con thì cha anh khóc nghẹn bên linh cữu con trai trong lần đưa tiễn con lần cuối.