Cảm xúc khi sắp hết hè rồi mà vẫn chưa được đi biển

Cảm xúc khi sắp hết hè rồi mà vẫn chưa được đi biển

Giải trí 11 tháng trước

Hè sắp hết thế mà vẫn chưa được đi chơi, trong khi lũ bạn đua nhau check in khắp mọi nơi rồi.