Cảm xúc khi sắp hết hè rồi mà vẫn chưa được đi biển

Cảm xúc khi sắp hết hè rồi mà vẫn chưa được đi biển

Giải trí 9 tháng trước

Hè sắp hết thế mà vẫn chưa được đi chơi, trong khi lũ bạn đua nhau check in khắp mọi nơi rồi.