Pepper - robot đầu tiên đối đáp với Nghị sĩ quốc hội Mỹ

Pepper - robot đầu tiên đối đáp với Nghị sĩ quốc hội Mỹ

Công nghệ 1 năm trước

Sau khi giới thiệu bản thân, Pepper đã trả lời các câu hỏi từ các nghị sĩ về Caresses, một dự án phát triển robot dành cho người già.