Cô gái đẩy bạn thân xuống cầu gẫy 5 xương sườn chỉ bị ngồi tù 2 ngày

Cô gái đẩy bạn thân xuống cầu gẫy 5 xương sườn chỉ bị ngồi tù 2 ngày

Sống+ 1 năm trước

Đẩy bạn mình rơi từ độ cao 18 m khiến cô bạn gãy 5 xương sườn nhưng Tay'Lor Smith chỉ phải nhận bản án 2 ngày tù.