Hút hồn với “Núi tôm hùm” khổng lồ với giá gần 15 triệu tại Canada

Hút hồn với “Núi tôm hùm” khổng lồ với giá gần 15 triệu tại Canada

Lifestyle 1 năm trước

Nhà hàng Fishman Lobster Clubhouse ở Scarborough, Canada, có thể phục vụ bạn cả một "ngọn núi" tôm hùm theo đúng nghĩa đen, khẩu phần này nặng tới 23 kg.