Lời phân trần của người cha bỏ con tại tòa án với lời nhắn "tôi không đẻ, tôi không nuôi"

Lời phân trần của người cha bỏ con tại tòa án với lời nhắn "tôi không đẻ, tôi không nuôi"

Sống+ 2 tuần trước

Anh Tâm cho rằng phía tòa án giải quyết đơn phương, mặt khác do kinh tế quá khó khăn khiến người đàn ông này không nuôi nấng được con.