Người mẹ hàng ngày ép con gái 5 tuổi uống thuốc ngủ: lời phân trần đẫm nước mắt, bất lực

Người mẹ hàng ngày ép con gái 5 tuổi uống thuốc ngủ: lời phân trần đẫm nước mắt, bất lực

Sống+ 1 năm trước

Bệnh tật hành hạ khiến bé Ánh mất ăn mất ngủ, gào khóc suốt ngày. Không còn cách nào khác, chị Hương đành nghiền thuốc ngủ ép cho con uống. Con ngủ sẽ bớt đau đớn.