Từ khoá: Người Mỹ

Người Mỹ chi 21 tỷ USD cho ngày Valentine

Người Mỹ chi 21 tỷ USD cho ngày Valentine

Lifestyle 06:00 15/02/2019

Chỉ hơn nửa người Mỹ kỷ niệm ngày Valentine năm nay. Trung bình mỗi người chi 160 USD cho ngày này trong đó nhóm từ 35-44 tuổi chi cao nhất, là 279 USD, sau đó là nhóm 25-34 tuổi.