Người Mỹ chi 21 tỷ USD cho ngày Valentine

Người Mỹ chi 21 tỷ USD cho ngày Valentine

Lifestyle 11 tháng trước

Chỉ hơn nửa người Mỹ kỷ niệm ngày Valentine năm nay. Trung bình mỗi người chi 160 USD cho ngày này trong đó nhóm từ 35-44 tuổi chi cao nhất, là 279 USD, sau đó là nhóm 25-34 tuổi.