Người Mỹ chi 21 tỷ USD cho ngày Valentine

Người Mỹ chi 21 tỷ USD cho ngày Valentine

Lifestyle 1 năm trước

Chỉ hơn nửa người Mỹ kỷ niệm ngày Valentine năm nay. Trung bình mỗi người chi 160 USD cho ngày này trong đó nhóm từ 35-44 tuổi chi cao nhất, là 279 USD, sau đó là nhóm 25-34 tuổi.