Ảo thuật gia liều lĩnh tính mạng để thoát khỏi thùng chứa đầy nước

Ảo thuật gia liều lĩnh tính mạng để thoát khỏi thùng chứa đầy nước

Giải trí 1 năm trước

Oge Arthemus đã khiến cả trường quay phải nín thở khi anh ngậm chiếc chìa khóa trên miệng, lặn trong nước để tự giải thoát cho bản thân rồi lao lên mặt nước ngay sau đó.