Hóng biến căng sắp ập đến Tiếng Sét Trong Mưa: Thị Bình tự sát, Khải Duy lên cơn dọa "bắn bỏ" luôn mẹ ruột?

Hóng biến căng sắp ập đến Tiếng Sét Trong Mưa: Thị Bình tự sát, Khải Duy lên cơn dọa "bắn bỏ" luôn mẹ ruột?

Sống+ 10 tháng trước

Trong những tập tiếp theo, vì bị cậu ba Duy (Cao Minh Đạt) hiểu nhầm mà Thị Bình (Nhật Kim Anh) đã bỏ nhà ra đi khiến người ở trong nhà phải "chịu trận". Nội dung phim hứa hẹn nhiều tình tiết bất ngờ và kịch tính.