Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục

Cuộc đời bất hạnh của cô gái bị nhốt trong quan tài 7 năm để làm nô lệ tình dục

Sống+ 1 năm trước

Được biết, vào ngày 19 tháng 5 năm 1977, Colleen đã vẫy xe xin đi nhờ đến bữa tiệc của bạn mình. Tưởng chừng như gặp được may mắn khi được một cặp vợ chồng trẻ giúp đỡ, nhưng cô gái nhẹ dạ ấy đã không biết rằng chính chúng là những kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho cuộc đời mình.