Vợ cố NS Chí Tài lặng lẽ ôm tro cốt, tự tay an táng chồng tại nghĩa trang

Vợ cố NS Chí Tài lặng lẽ ôm tro cốt, tự tay an táng chồng tại nghĩa trang

Sống+ 2 tháng trước

Vợ cố NS Chí Tài lặng lẽ ôm tro cốt, tự tay an táng chồng tại nghĩa trang

Toàn cảnh quá trình đưa linh cữu NS Chí Tài từ Việt Nam về Mỹ

Toàn cảnh quá trình đưa linh cữu NS Chí Tài từ Việt Nam về Mỹ

Sống+ 2 tháng trước

Toàn cảnh quá trình đưa linh cữu NS Chí Tài từ Việt Nam về Mỹ