V (BTS) được minh oan vụ giấu ghế của NU'EST W chỉ với một hành động này

V (BTS) được minh oan vụ giấu ghế của NU'EST W chỉ với một hành động này

Giải trí 1 năm trước

Những hình ảnh “tố cáo” chuyện V đã ngấm ngầm giấu ghế của NU'EST W lan truyền khắp mạng xã hội, nhưng sự thật không phải như vậy đâu.