Nữ sinh bị đánh dã man sau tai nạn giao thông: 'Sờ lên mặt em thấy đầy máu'

Nữ sinh bị đánh dã man sau tai nạn giao thông: 'Sờ lên mặt em thấy đầy máu'

Sống+ 2 tháng trước

Nữ sinh bị đánh dã man sau tai nạn giao thông: 'Sờ lên mặt em thấy đầy máu'