Phân bón cây từ thi thể người chết sắp được đưa vào sử dụng chính thức tại Bang Washington?

Phân bón cây từ thi thể người chết sắp được đưa vào sử dụng chính thức tại Bang Washington?

Sống+ 1 năm trước

Một thông tin đang gây chú ý trên toàn nước Mỹ: Bang Washington đã thông qua dự luật cho phép hài cốt của con người được xử lý theo phương pháp ủ.