My 'sói' và những thủ đoạn thâm độc trong 'Quỳnh búp bê'

My 'sói' và những thủ đoạn thâm độc trong 'Quỳnh búp bê'

Giải trí 2 năm trước

Cùng nhìn lại những phân cảnh đã làm lên 'thương hiệu' của My 'sói' trong 'Quỳnh búp bê'.