Thanh niên cứng nhất Vịnh Bắc Bộ, chiến đấu với chó dữ chỉ để... phát bằng được tờ rơi

Thanh niên cứng nhất Vịnh Bắc Bộ, chiến đấu với chó dữ chỉ để... phát bằng được tờ rơi

Sống+ 1 năm trước

Dù bị con chó sủa dữ dội thậm chí đuổi cắn, anh chàng nhất quyết không rời đi, thậm chí còn lấy gạch đá 'chiến đấu' với con chó để nhét bằng được 1 tờ rơi vào cửa nhà.