Trailer phim 3D Cung tâm kế

Trailer phim 3D Cung tâm kế

Giải trí 1 năm trước

Những hình ảnh trong trailer cho thấy phim 3D Cung tâm kế được làm cẩu thả, thiếu đầu tư.